Обираємо якісну насіннєву картоплю

Обираємо якісну насіннєву картоплю

Чим вища якість насіннєвої картоплі, тим якісніший урожай. А тому для посадки слід обирати лише сертифікований матеріал. Придбати такий можна у спеціалізованих магазинах або у перевірених постачальників. В Україні згідно із Законом «Про насіння та садивний матеріал» вирізняють такі категорії насіннєвого матеріалу картоплі: - добазове насіння; - базове насіння; - сертифіковане насіння. Насіннєвий матеріал картоплі готують до посадки за¬леж¬но від тех¬но¬логії післязби-раль¬ної до¬роб¬ки (за¬кла¬де¬на кар¬топ¬ля з по¬ля без по¬пе¬ред¬нь¬о¬го сор¬ту¬ван¬ня; з п¬пе¬реднім сор-ту¬ван¬ням без калібру¬ван¬ня; по¬пе¬ред¬ньо відсор¬то¬ва¬на й відка¬лібро¬ва¬на; про¬труєна з осені чи не¬про¬труєна) та збе¬ріган¬ня. Буль¬би кар¬топлі, призначенні для посадки, ма¬ють від¬повіда¬ти ви¬мо¬гам ДСТУ 4013 - 2001 «Сортові та посівні якості картоплі насіннєвої. Технічні умови». Насіння картоплі оцінюють за сукупністю біологічних якостей, господарських ознак і властивостей, які характеризують його придатність до посадки (розмір бульб, пошкодженість шкідниками і хворобами, наявність бульб із зовнішніми дефектами – розрізаних, розчавлених, з наростами, з обдертою шкіркою, підмерзлих). Згідно з цим стандартом в оригінальному насіннєвому матеріалі і базовій картоплі кількість бульб, уражених хворобами, не повинна перевищувати 5-7% від загальної кількості. Наявність бульб з ознаками таких хвороб, як мокра гниль, фітофтороз, чорна ніжка, парша звичайна і парша порошиста, стеблова нематода, не допускаються.

Не допускаються також бульби з різними дефектами. (далі...)