Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Про затвердження Змін до  Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Наказом Міністерства Фінансів України №7 від 11.01.2019 внесено зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів: - перерозподіл/зміна обсягів міжбюджетних трансфертів,зміна розпису асигнувань або помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів здійснюється органами казначейства за згодою місцевих фінансових органів; - у додатку 27 до Порядку слова «тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів –код» виключити; - внесено зміни до додатку №4 «Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 20__рік» .