ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ БУДУТЬ ВНОСИТИ У РЕЄСТР ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА НАСИЛЬСТВА ЗА ОЗНАКАМИ СТАТТІ

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ БУДУТЬ ВНОСИТИ У РЕЄСТР ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА НАСИЛЬСТВА ЗА ОЗНАКАМИ СТАТТІ

20 березня 2019 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі”. Про це повідомляє Галина Пшеничко головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області. Прийняття постанови зумовлене необхідністю забезпечення суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, своєчасного виявлення фактів вчинення насильства та реагування на них, захисту життєво важливих інтересів постраждалих осіб, запобігання виникненню повторних випадків насильства, забезпечення проведення заходів у зазначеній сфері, надання комплексної та своєчасної допомоги постраждалим особам, обліку випадків насильства. До Реєстру вноситься наступна інформація: 1) випадок насильства: дата та час вчинення, місце вчинення, форма насильства, вид шкоди чи страждань, завданих внаслідок насильства, обставини вчинення насильства, первинне чи повторне вчинення насильства кривдником; прізвище, ім’я та по батькові особи, яка повідомила про вчинення насильства щодо іншої особи, серія та номер паспорта або реквізити іншого документа, що посвідчує особу (за наявності), номер контактного телефону; наявність дітей у постраждалої особи та кривдника, належність сім’ї постраждалої особи до тих, що перебувають у складних життєвих обставинах; повідомлення уповноваженого підрозділу органів Національної поліції (дата, час, найменування підрозділу, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка прийняла повідомлення), у разі коли заяву (повідомлення) про вчинення насильства зареєстровано уповноваженою особою районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради; повідомлення службі у справах дітей (дата, час, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка прийняла повідомлення), у разі коли постраждалою особою або кривдником є дитина; інформація про вжиття уповноваженим підрозділом органу Національної поліції заходів реагування; інформація про органи (установи, заклади), залучені до реагування на випадок насильства; інформація про внесення відомостей про випадок насильства до Єдиного реєстру досудових розслідувань та результати його розслідування (у тому числі за інформацією органів прокуратури); інші відомості, передбачені первинними обліковими документами суб’єктів, внесення до Реєстру яких відповідає меті обробки таких даних, визначеній Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; 2) постраждалу особу та вжиті заходи з надання їй допомоги: час і дата надходження заяви, повідомлення про вчинення насильства, прізвище, ім’я та по батькові, посада, номер контактного телефону уповноваженої особи, що прийняла заяву (повідомлення), найменування та адреса відповідного суб’єкта; прізвище, ім’я та по батькові постраждалої особи (законного представника), серія та номер паспорта або реквізити іншого документа, що посвідчує особу (за наявності), дата народження постраждалої особи, стать, адреса фактичного місця проживання (перебування), місце роботи, навчання (за наявності), номер контактного телефону; у разі коли постраждалою особою є дитина, відомості про її законних представників: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, адреса фактичного місця проживання (перебування), номер контактного телефону; ким вони є дитині (батьки, опікуни або піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі дитячих будинків сімейного типу); якщо функції законного представника виконує дитячий заклад, в якому вона проживає, його реквізити; відомості про те, чи є законні представники (один з них) кривдниками, чи ухиляються від виконання батьківських обов’язків, чи ухиляються від захисту прав та інтересів дитини (у разі наявності); результати оцінки рівня безпеки; відомості про тимчасове влаштування дитини (у разі такого влаштування) до сім’ї родичів, знайомих, патронатного вихователя, закладу соціального захисту дітей; категорія постраждалої особи (недієздатна, обмежено дієздатна, дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з інвалідністю, одинока мати (батько) тощо); відомості про потребу постраждалої особи в невідкладній медичній допомозі (так/ні, вжиті заходи, дата і номер виданого направлення, найменування закладу, установи); відомості про потребу в невідкладній психологічній допомозі на безоплатній основі (так/ні, вжиті заходи, дата і номер виданого направлення, найменування закладу, установи); реквізити (дата і номер) направлень до інших організацій, установ, закладів та їх найменування; інформація про інші потреби постраждалої особи; у випадку, коли постраждалою особою є дитина, інформація про її взяття службою у справах дітей на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або первинний облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; відомості про проведені оцінки потреб постраждалої особи, оцінку ризиків вчинення домашнього насильства (дата, органи, установи, що проводили); відомості про затверджену програму для постраждалої особи (дата і номер), результати виконання; інформація про надані постраждалій особі послуги: види (соціальні послуги, послуги медичної, соціальної, психологічної допомоги на безоплатній основі), строк надання, орган, установа, заклад, що надав послуги або допомогу, інформація про надання тимчасового притулку (строк, установа, заклад, що надали притулок); відомості про відшкодування кривдником завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної фізичному та психічному здоров’ю постраждалої особи (дата подання позовної заяви, найменування суду, дата і номер рішення суду про стягнення збитків або відмову в їх стягненні, сума завданих збитків згідно з рішенням суду); інформація про надання безоплатної правової допомоги постраждалій особі (найменування центру, опис наданої допомоги і дата її надання); інші відомості, передбачені первинними обліковими документами суб’єктів, внесення до Реєстру яких відповідає меті обробки таких даних, визначеній Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; 3) кривдника: прізвище, ім’я та по батькові кривдника, стать, дата народження, інформація про характер відносин між кривдником і постраждалою особою, мова спілкування з постраждалою особою, у тому числі відповідно до статті 3 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; адреса, місце роботи, навчання (за наявності), номер контактного телефону; винесений уповноваженим підрозділом органу Національної поліції терміновий заборонний припис кривднику (дата, номер) і застосування передбачених приписом заходів; взяття кривдника на профілактичний облік (дата і підстави взяття на облік) і зняття його з обліку; направлення кривдника судом на проходження програми для кривдника (дата і номер рішення суду, строк реалізації програми); результати проходження кривдником програми для кривдника; кримінальне провадження, у якому кривднику оголошено підозру про вчинення факту насильства (дата і номер провадження, орган досудового розслідування) та результати досудового розслідування; прийнята щодо кривдника судом постанова у справі про адміністративне правопорушення за фактом насильства (дата і номер, суб’єкт, що виніс постанову, вид постанови та адміністративного стягнення (у разі його призначення); рішення суду у кримінальній справі щодо кривдника за фактом насильства (дата і номер, суд, що виніс рішення, вид запобіжного заходу, обмежувального заходу, кримінального покарання); судові рішення про застосування (видачу або продовження) обмежувального припису (дата і номер судового рішення, найменування суду, що ухвалив рішення, строк застосування заходів); строк закінчення відбування кримінального покарання кривдником (за даними уповноважених підрозділів органів Національної поліції – щодо кримінальних покарань у виді обмеження або позбавлення волі, за даними уповноважених органів з питань пробації – щодо кримінальних покарань, не пов’язаних з обмеженням або позбавленням волі, та щодо кривдників, звільнених від відбування покарання з випробуванням); затверджена судом пробаційна програма для кривдника (за даними уповноважених органів з питань пробації); інші відомості, передбачені первинними обліковими документами суб’єктів, внесення до Реєстру яких відповідає меті обробки таких даних, визначеній Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Про це інформує Галина Пшеничко головний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.