Чернівецька ОДА запрошує подавати проєкти до Плану заходів з реалізації у 2021 – 2024 роках Стратегії розвитку Буковини до 2027 року

Чернівецька ОДА запрошує подавати проєкти до Плану заходів з реалізації у 2021 – 2024 роках Стратегії розвитку Буковини до 2027 року

Обласна державна адміністрація розпочала підготовку Плану заходів з реалізації у 2021 – 2024 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року.

Ключовим етапом розробки Плану заходів є збір проєктних пропозицій, їх аналіз та відбір робочою групою. За результатами відбору буде сформовано каталог проєктних карток, який буде включено до проєкту Плану заходів.

Запрошуємо громадські організації, представників бізнесу, підприємців, науковців, органи місцевого самоврядування, місцеві органи державної влади та усіх зацікавлених мешканців нашої області взяти участь у формуванні Плану заходів.

Проєкти обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

  • Проєкти повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.
  • Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.
  • Термін реалізації проєкту: 2021 − 2024 роки.
  • Проєкти повинні бути направлені на реалізацію однієї стратегічних цілей:

1. Розвиток людського капіталу, як основа соціально-економічного зростання.

2. Створення комфортних та безпечних умов проживання на території Чернівецької області.

3. Інноваційний розвиток агропромислового комплексу.

4. Підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом розвитку інфраструктури, переробної промисловості та туризму.

  • Наявність людської та технічної спроможності для реалізації проекту.
  • Проєктна ідея має бути представлена у формі, що додається.

Проєктну пропозицію (заповнені форми та коротке обґрунтування доцільності реалізації проєкту) просимо подати до 27 серпня 2019 року Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації (e-mail: [email protected] з поміткою «До Плану заходів з реалізації Стратегії»).

Телефон для довідок: 55-17-52.

ФОРМА ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

до Плану заходів з реалізації у 2021 – 2024 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року + обґрунтування до 1 стор.

 

Ваші контакти:
Прізвище, Ім’я,

По-батькові:

 

Телефон (стаціонарний і мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Номер і назва завдання:

Номер і назва завдання зі Стратегії, якого стосується проект.

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст, використовуючи настільки мало слів, наскільки це можливо.

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.

Територія на яку проект матиме вплив:

Зазначте, в яких населених пунктах чи районах області має здійснюватись проект.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте, яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д.

Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проект.

Очікувані результати повинні містити також кількісні показники результативності реалізації проекту (у разі наявності)

Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

2024

Разом

 

 

 

 

 

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародна технічна допомога,  тощо).

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.