Роз’яснення Держпраці щодо деяких питань видачі дозволів

Роз’яснення Держпраці щодо деяких питань видачі дозволів

Державна служба України з питань праці надає роз’яснення щодо деяких питань видачі дозвільних документів. Зокрема, щодо висновків експертиз, складених на підставі звіту неакредитованих експертних організацій.

З метою забезпечення безумовного дотримання законодавства, Держпраці повідомляє:

процедуру видачі дозволів визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений Кабінетом Міністрів України  від 26.10.2011 року за №1107.

Пунктом 3 даного Порядку визначено, що висновок експертизи - документ, який складає експертна організація за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання за формою, розробленою Держпраці та затвердженою в установленому порядку, містить інформацію про  відповідність (невідповідність)  об’єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки та на підставі якого приймається рішення щодо видачі дозволу.

П’ятого грудня 2018 року набрав чинності наказ Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 року за №507 «Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Експертна організація повинна відповідати Вимогам, зокрема, бути акредитованою Національним агентством з акредитації України, як орган інспектування, що здійснює інспектування як третя сторона.

Висновки експертизи для одержання дозволів, затверджені після 5 грудня 2018 року, мають бути розроблені експертними організаціями, які відповідають Вимогам та Порядку.

Про випадки надання акредитованими експертними організаціями висновків експертизи, складених  на підставі звітів за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки, розробленими експертними організаціями, які не мають акредитації (з наданням підтверджувальних документів) необхідно повідомляти  органи Держпраці для подальшого реагування.