Запобігання корупції

Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції

Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції

Твоє Ні має значення

Навчальне відео щодо зміни електронного цифрового підпису

Навчальне відео щодо заповнення електронних декларацій та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Рекомендації при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій

Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення

Роз’яснення НАЗК щодо заповнення декларації особами, для яких посада суб’єкта декларування не є основною або які займають посади, обидві з яких є посадами суб’єкта декларування

Рішення НАЗК №3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Найбільш поширені питання, які виникають під час заповнення е-декларації

Деякі питання практичного застосування вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, затверджені рішенням

Національного агентства з питань запобігання корупції

Розпочинається кампанія декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру за минулий рік

Методичні рекомендації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Методичні рекомендації «Типові ситуації щодо порядку врегулювання конфлікту інтересів на державній службі»

Роз’яснення щодо застосування частини 1 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Методичні рекомендації щодо запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування

ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ В РДА

ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ В РДА

ПОВІДОМИТИ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» ПРАЦІВНИКАМИ РДА

Для прийому повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками районної державної адміністрації за номером 0666425432. Зв’язок та розгляд повідомлень про корупцію в РДА здійснюється безпосередньо працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації.

Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

Факти про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) посадовими особами РДА, зокрема: порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування; порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;

порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;

недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;

порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону;

УВАГА! Письмові повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів: прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада в районній державній адміністрації; тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена; прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

 Режим роботи спеціальної телефонної лінії: понеділок – четвер: з 9 год до 18 год., п’ятниця: з 9 год. до 16 год. 45 хв. з щоденною перервою з 13 год. до 13 год. 45 хв.

Анонімні повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, розглядаються відповідно до статті 53 Закону

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

Заходи щодо запобігання проявам корупції

Про затвердження плану роботи районної державної адміністрації щодо запобігання корупції на 2019 рік - розпорядження №42-р від 19 лютого 2019 року

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» та новий порядок заповнення декларацій

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» та новий порядок заповнення декларацій

17 жовтня було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Документ було розроблено з метою визначення правового статусу викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, встановлення прав, гарантій та механізмів захисту таких осіб та прирівняних до них осіб. Закон передбачає фінансування забезпечення прав та гарантій безпеки викривачів та виплату компенсацій викривачам. Водночас джерелами виплат компенсацій будуть кошти, отримані від відшкодування збитків державі та від сплати штрафів викритими корупціонерами. Більш детальніше хочу зупинитися на змінах до Закону України «Про запобігання корупції», що набули чинності 18 жовтня 2019 року, згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» № 140-ІХ від 02 жовтня 2019 року. У новій редакції Закону значно розширено перелік близьких осіб, окрім членів сім’ї, там ще згадують велику кількість родичів. Тепер до них належать: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта. Нагадую, що відповідно до частини першої статті 27 Закону державні службовці не можуть мати в прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядковані у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах «а», «в»-«з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити керівництво органу про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. Відповідно до частини другої статті 27 Закону у разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у визначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади. Необхідно врахувати, що внесеними змінами значно розширено коло суб’єктів декларування. Стаття 3 Закону України «Про запобігання корупції», що визначала коло суб’єктів декларування, доповнилась такою категорією декларантів: керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу", крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах. Також подавати декларації зобов’язали помічників суддів. Також додано заступника голови НБУ та члена НР НБУ та Голову й заступника НАЗК. До нових суб’єктів декларування тепер також відносяться: посадові особи юридичних осіб публічного права, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі. Не залишили без уваги громадських активістів і зобов’язали подавати електронні декларації тих представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів (крім іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Зверніть увагу, що з 01.01.2020 року декларувати в обов’язковому порядку доведеться не лише особу, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування, а й дітей зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття - незалежно від спільного проживання із суб’єктом. Серед новацій у Законі України «Про запобігання корупції»– також необхідність декларувати осіб, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації. Якщо прожив з кимось півроку - декларуй! Кількість декларацій не змінилась, але виправлення декларації дозволено робити тричі, проте упродовж того самого семиденного терміну. Крім того, з 01.01.2020 року підлягають декларуванню об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті та криптовалюти. Заслуговує на особливу увагу той факт, що відомості в електронну декларацію вносяться не лише станом на 31.12 звітного року. Тепер і пряма норма закону вказує, що дані про об’єкт декларування, який перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів звітного періоду. Тобто, якщо квартира, машина чи інше майно були у власності чи користуванні півроку, її потрібно декларувати. Навіть якщо вже на 31.12 звітного року майно вибуло з власності чи користування (!!!). А саме, якщо суб’єкт декларування мав майно, а потім його продав у липні-грудні і на 31.12 звітного року не володів цим майном, відтепер закон зобов’язує його декларувати це майно. Також зміни до Закону України «Про запобігання корупції» встановлюють нові вимоги для подання декларації по змінам майнового стану суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Проте ця вимога тепер застосовується лише до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції». Не зазнала змін частина 1 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції», а саме, обов’язок суб’єкта декларування та члена його сім’ї, у разі відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента письмово повідомити про це НАЗК у десятиденний строк. Варто ще відмітити той факт, що згідно частини п’ять статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» нормативно-правові акти Національного агентства, які пройшли державну реєстрацію, стають обов’язковими до виконання. Нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України “Про запобігання корупції”) набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Антикорупційна програма на 2020

Антикорупційна програма на 2019-2021

Нормативно-правові акти щодо запобігання проявам корупції

*Рішення НАЗК

*Міжнародні правові акти Закони України

*Укази Президента України

*Постанови Кабінету Міністрів України

*Розпорядження Кабінету Міністрів України

Методичні рекомендації щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів

Рішення Нацагентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження»

Рішення Нацагентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

Рішення Нацагентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами»

Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютого рахунка в установі банку-нерезидента

Рішення Нацагентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»

Рішення Нацагенства з питань запобігання корупції «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією Конвенція ООН проти корупції

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GREKO) Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією ЗУ Про внесення змін до НПА у звязку із лібералізацією ЄС візового режиму ЗУ

Про запобігання впливу корупції на результати спортивних змагань ЗУ

Про запобігання корупції ЗУ

Про запобігання політичній корупції ЗУ

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

ЗУ Про засади запобігання і протидії корупції ЗУ Про Нацагенство з розшуку активів, здобутих від корупційних злочинів

ЗУ Про Національне антикорупційне бюро

ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів

Про Нацраду з питань антикорупційної політики

Про утворення Національного антикорупційного бюро Пост КМУ від 04.09.2013 №706

Питання запобігання та виявлення корупції

Постанова КМУ від 13.06.2000 № 950 (Службове розслідування)

Постанова КМУ від 25.03.2015 №171 (СПЕЦПЕРЕВІРКА)

Постанова КМУ від 29.04.2015 № 265

Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції

Про підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції

АНТИКОРУПЦІЙНІ ЛІНІЇ ПРЯМОГО ЗВ'ЯЗКУ

АНТИКОРУПЦІЙНІ ЛІНІЇ ПРЯМОГО ЗВ'ЯЗКУ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

Для ознайомлення з формуванням та реалізією державної антикорупційнуої політики переходимо за посиланням Національного агентства з питань запобігання корупції

54-02-04 -- телефон довіри Управління служби безпеки України в Чернівецькій області.

57-54-84 -- телефон довіри Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області

 54-56-14 -- телефон довіри відділу внутрішньої безпеки при ДПА в Чернівецькій області (щодо корупційних дій з боку податківців)

52-11-41 -- телефон довіри відділу внутрішньої безпеки УМВС України в Чернівецькій області (щодо корупційних дій з боку працівників міліції)

55-32-29 -- телефон довіри відділу з питань запобігання та протідії корупції апарату облдержадміністрації (щодо корупційних дій збоку працівників органів державної виконавчої влади)

Антикорупційна гаряча лінія ДСНС

Державний захист викривачів

Державний захист викривачів

Захист викривачів згідно із Законом України "Про запобігання проявам корупції"

Зразок форми Повідомлення про корупцію

 [email protected] 

Альона Антонівна Гулей -- головний спеціаліст відділу з питань персоналу та правового забезпечення апарату