• Громадська рада
  • Громадська рада
  • Громадянські ініціативи
  • Діяльність громадських організацій Заставнівського району
  • Нормативно - правові акти
  • Оголошення для інститутів громадянського суспільства

Громадська рада

Громадська рада

Громадянські ініціативи

Діяльність громадських організацій Заставнівського району

Нормативно - правові акти

  • Нормативно - правові акти

Всеукраїнська електронна система правової інформації (ВЕСПІ)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

Конституція України

Закон України "Про громадські об'єднання"

Закон України "Про політичні партії в Україні"

 Закон України " Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"

Закон України "Про благодійництво та благодійні організації"

Закон України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки"

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"

Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації

Закон України "Про звернення громадян"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

Закон України "Про телебачення та ріомовлення"

Закон України "Про друковані засоби м асової інформації"

Закон України "Про соціальні послуги"

Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 -- 2015 роки"

Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності "

Закон України "Про Кабінет Міністрів України"

Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:

Указ Президента України від 1 серпня 2002 року №683 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" 

Указ Президента України від 31 липня 2004р. №854 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації днржавної політики"

Указ Президента України від 9 грудня 2010р.№1085"Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"

Указ Президента України від 5 травня 2011 р. №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

 

Оголошення для інститутів громадянського суспільства